Dainty Dandies Nederlandse Kampioenen 4 oktober 2009

Op zondag 4 oktober 2009 werden Dainty Dandies Elizabeth Taylor en Ned. kamp. Dainty Dandies Fizzle Sizzle gekeurd door Mevr. Drs. O. Zilli (IT) in de IJsselhallen te Zwolle.

Niet alleen werd Dainty Dandies Elizabeth Taylor hier Ned. jeugd kampioen (op de foto rechts) , maar werd Ned. kamp. Dainty Dandies Fizzle Sizzle BOB en behaalde ook haar internationale titel (op de foto links). Dainty Dandies Fizzle Sizzle werd voorgebracht door Mevr Trix Polle.

Daarna is uiteraard een klein feestje gebouwd!